Tider

Konferensprogrammet finner du här: Program.

Tisdag 1 december 2015: Frist för förslag på workshoppar

Söndag 10 januari 2016: Frist för inlämning av abstracts för föredrag, postrar, bidrag till workshoppar

Måndag 15 februari 2016: Meddelande om accepterat konferensbidrag

Torsdag 10 mars 2016: Frist för tidig registrering

Söndag 10 april 2016: Frist för sen registrering

Onsdag 11 – fredag 13 maj, 2016: Konferens

Annonser