Information till talare

Före konferensen

Stödpapper

Om du vill ha med ett stödpapper är det bäst att kopiera upp lämpligt antal innan du kommer till konferensen. De olika lokalerna rymmer olika antal besökare: Nordamerika och Antarktis rymmer 50 personer vardera, medan Asien och Sydamerika rymmer 30. Wallenbergssalen rymmer över 200 personer (men det är naturligtvis inte troligt att samtliga deltagare vid konferensen deltar i sessionsföredragen i Wallenbergssalen).

Om du vill att deltagarna ska kunna ladda ner ditt stödpapper från konferensens programwebbsida ska du senast 18.00 kvällen före föredraget skicka det som pdf till svebe35@svenska.gu.se och skriva Stödpapper + DAG för din presentation i rubrikraden, t.ex. Stödpapper ONSDAG. Observera att vi önskar att du formaterar om dokumentet till pdf innan du skickar det. Vi rekommenderar alla att skicka sina stödpapper, så att vi kan minimera pappersförbrukningen.

Vid konferensen

Taltid

Varje sessionsföredrag har 25 minuter till presentation och frågestund. Mellan sessionsföredragen finns det fem minuter till förflyttning och byte av talare. Talaren ska vara på plats fem minuter innan föredraget startar. Normalt är taltiden 20 minuter och diskussionen fem minuter.

Plenarföredragen har en timme till sitt förfogande. Av denna tid är ungefär 45 minuter taltid och 15 minuter inledande presentation och efterföljande diskussion.

Varje session har en ordförande som presenterar talarna och leder den efterföljande frågestunden. Ordföranden kommer att visa skyltar när fem, två och en minut är kvar av tiden. När taltiden är slut visas en skylt med ordet STOPP, och då måste talaren avsluta sitt föredrag.

Teknik

vga_stecker

Om du vill visa en projektorpresentation kan du göra på två olika sätt. Dels kan du ta med ditt föredrag på usb-sticka och använda de datorer som finns i rummen. Dels kan du ta med en egen dator och ansluta den med VGA-kabeln som finns i rummet. Många datorer har inte VGA-anslutning och du ansvarar själv för att ha med adapter från din dator till VGA. Sessionsordföranden kommer att finnas i salen fem minuter före ditt föredrag och kan hjälpa dig med anslutning.

Om du tänker presentera från ett presentationsprogram, som Power-Point eller Keynote, är det ändå bra att för säkerhets skull ha med presentationen som pdf på en usb-sticka.

Medarbetare

Det finns högtalare i alla rum. Om du vill spela upp ljud kan du ansluta till dessa med en ljudkabel som finns med VGA-kabeln på talarstolen. Volymen justeras med knappar på väggen i salarna. Också här kan sessionsordföranden hjälpa dig.

Om du tänker använda egen dator eller ljud får du gärna använda pauserna till att testa att allt fungerar som du vill. Ta gärna hjälp av din sessionsordförande eller någon annan medarbetare vid konferensen.

Efter konferensen

Om du vill att vi ska publicera din projektorpresentation efter konferensen kan du skicka du den som pdf till svebe35@svenska.gu.se och skriva Stödpapper + EFTERNAMN, t.ex. Stödpapper BOHLIN. Då lägger vi ut presentationen på konferensens programwebbsida.

Annonser