Om

Det här är webbplatsen för konferensen Svenskans beskrivning 35 som hålls på Konferenscentrum Wallenberg i Göteborg onsdag 11 – fredag 13 maj, 2016. Konferensen kommer att ha det övergripande temat Ord och här kommer du kunna hitta den senast uppdaterade informationen som rör konferensen.

Annonser