Anmälan

Anmälan av deltagande är öppen

Länk för anmälan om deltagande:

http://www.conferencemanager.se/svenskansbeskrivning35

Frist för tidig registrering, med reducerat pris, är den 10 mars 2016.

Frist för sen registrering, till fullt pris, är den 10 april 2016.

Vi vill be de deltagare som är anställda på svenska högskolor, universitet eller myndigheter att låta betalningen ske via myndigheten. Skälet är att dessa är undantagna moms, och vi vill kunna hålla deltagaravgiften så låg som möjligt. För övriga betalande tillkommer 25 % moms.

I anmälningsformuläret kommer du att bli tillfrågad om du vill betala med faktura eller med kort. Om en myndighet ska betala din avgift, enligt ovan, så kan du välja faktura och då lägger du in de betalningsuppgifter som gäller för myndigheten i fråga. Om myndigheten sköter betalningen kan den givetvis göra detta med en kortbetalning.

 


Anmälan av konferensbidrag är stängd

Anmäl föredrag, posterpresentation eller presentation i workshop vid Svenskans beskrivning 35 på nedanstående länk. Läs avsnittet Viktigt att veta nedanför länken. Läs också gärna inlägget Vem älskar en poster? innan du bestämmer om du ska anmäla ett föredrag eller en posterpresentation. Läs om workshoppar här.

http://svenska.gu.se/forskning/konferenser/svebe35-/anmalan

OBS! Denna länk gäller anmälan av konferensbidrag! Anmälan till deltagande i själva konferensen kommer senast den 12 januari, se Anmälan av deltagande, nedan.

 Viktigt att veta:

  • När du sänder in abstract ska denna mall användas: AbstractSveBe35
  • Abstractet ska vara en A4-sida allt som allt.
  • Namnge filen enbart: SveBe35Abstract. Glöm inte att lägga in nyckelord i abstractet.
  • Fristen den 10 januari gäller strikt. För sent inkomna abstract kan tyvärr inte bedömas
  • Om du vill sända in mer än ett abstract måste du sända in dem separat.
  • Om du presenterar tillsammans med någon annan behöver bara den som står som förstanamn sända in abstract.
  • I din anmälan ska du ange om du vill hålla en posterpresentation, ett föredrag eller en presentation inom en workshop. Om du vill delta i en workshop måste du ange workshoppens namn. En lista på workshoppar vid Svenskans beskrivning 35 publiceras på hemsidan den 10 december 2015.

Viktiga datum för anmälan av konferensbidrag:

  • Anmälan av abstract stänger den 10 januari 2016.
  • Besked om antaget konferensbidrag sänds ut i mitten av februari 2016.

 

Anmälan av workshop

Fristen för anmälan av workshoppar på SveBe35 har gått ut.

Anmäl förslag till workshop här: http://tinyurl.com/oy3qmb2

Frist för förslag till workshoppar är den 1 december 2015. Besked om antagen workshop skickas till arrangörer den 8 december.

Innan abstract för antagen workshop publiceras kommer arrangören att få möjlighet att göra mindre ändringar. Detta kommer att ske 8–10 december. Om vi inte fått in några ändringar den 10 december används det abstract som lämnats in.

Vi ger förtur till workshoppar som avsätter tid för gemensam diskussion, och som är öppna för bidrag från andra än arrangörerna. Sådana bidrag anmäls genom SveBe35s anmälningsformulär, och den som anordnar en workshop kommer att vara ansvarig för granskning och urval av öppna abstract.

Annonser